Polityka prywatności i cookies

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

„Polityka prywatności” stanowi część Regulaminu korzystania z serwisu www.ggstyle.pl i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów serwisu.

§2

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ggstyle.pl jest firma P.H.U. GG Style.Ul. Franciszkańska 19, 37-700 Przemyśl; REGON: 650075026. NIP: 7951006017 ; adres poczty elektronicznej: sklep@ggstyle.pl.

§3

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Klientów przewidzianymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§4

Wszelkie pojęcia użyte na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (tj. Sprzedawca, Sklep, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie sklepu, dostępnym pod adresem www.ggstyle.pl

II ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§5

Korzystanie z serwisu i przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego www.ggstyle.pl nie wymaga od Klienta podawania danych osobowych, niemniej jednak w celu złożenia zamówienia bądź rejestracji konta podanie danych osobowych jest obowiązkowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwa firmy i NIP, w przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorcą. 

§6

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie.

§7

Serwis www.ggstyle.pl gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta. W czasie korzystania z witryny www.ggstyle.pl prosimy o podanie danych osobowych wskazanych w §5 poprzez wypełnienie formularzy lub w inny sposób, tylko i wyłącznie w celu:

  • prawidłowej realizacji procesu sprzedaży i dostaw zamówionych towarów,
  • kontaktu z Klientem w sprawie zamówień
  • obsługi konta Klienta
  • komunikacji marketingowo-sprzedażowej, w tym korzystania i osiągania benefitów z programów lojalnościowych oraz promocji i rabatów,
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji i zwrotów zakupionych towarów,
  • umożliwienia w przyszłości modyfikacji swoich danych
  • tworzenie analiz i statystyk na potrzeby własne Administratora 

Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

III PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

§8

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Klientom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Klienta usunięte z serwera witryny www.ggstyle.pl Usunięcie danych uniemożliwi dalszą obsługę posprzedażową i korzystanie z pozostałych funkcjonalności witryny. 

§9

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach komunikacji marketingowo-sprzedażowej drogą elektroniczną lub telefoniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Po wyrażeniu zgody, Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej Newsletter www.ggstyle.pl, lub na podany numer telefonu informacje o akcjach promocyjnych i rabatowych.

IV ODBIORCY I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§10

Administrator chroni przekazane mu dane osobowe poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

§11

Administrator nie udostępnia i nie sprzedaje firmom i osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników www.ggstyle.pl

§12

Administrator powierza dane Klientów następujący podmiotom przetwarzającym:

  • świadczącym Administratorowi usługi pocztowe i kurierskie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy
  • operatorom systemów płatności w przypadku wybrania takiej formy płatności
  • świadczącym Administratorowi usługi księgowe i pomoc prawną.

§13

Serwis www.ggstyle.pl może współpracować z podmiotami trzecimi tj. wyspecjalizowanymi dostawcami niektórych produktów w celu świadczenia mu usług przez te podmioty i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. W takich przypadkach dane osobowe Klientów będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby www.ggstyle.pl, podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych we własnym imieniu. Działania tych podmiotów podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.

Polityka cookies

Czym są pliki cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.ggstyle.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.ggstyle.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisu internetowego www.ggstyle.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

- "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.ggstyle.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.ggstyle.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Rejestracja nowego konta